ENVIRONMENT ACOUSTICS

De tridimensionale simulaties

26/08/2019

De akoestiek wordt meestal beschouwd als een abstracte en hermetische wetenschap die alleen voorbehouden is aan de specialisten. De studie ervan vereist gesofistikeerde en dure apparatuur. Het werken aan en met akoestiek wordt vaak gezien als het beheersen van complexe mathematische onderwerpen (logaritmen, omzetting van Fourier, ...).

De afstandelijke manier van benadering wordt nog versterkt door het feit dat de problematiek van de akoestiek in de kantoren en de appartementen, in de industrie en de conferentieruimten eigen oplossingen vragen die jammer genoeg niet van het ene naar het andere domein kunnen worden overgebracht.

Aan de andere kant is het vanwege de specifieke eigenschappen van de kantoren (afmetingen, situering, inrichting, materialen) onmogelijk de akoestische verschijnsels met behulp van vereenvoudigde berekeningen te benaderen.

Om de complexiteit van de kantoorakoestiek voor iedereen toegankelijk te maken, hebben de ingenieurs van Environment Acoustics simulatieprogramma's en tridimensionale visualisatie van de akoestiek ontwikkeld en op het terrein gevalideerd. Ze zijn zowel van toepassing op de toekomstige- als op de bestaande gebouwen die een grondige renovatie zullen ondergaan of waar een verbetering gewenst is.

De software vormt aldus een echt hulpwerktuig bij het nemen van de beslissing.

De verschillende betrokken personen in een project (de directie, de projectleider, de financiŽle dienst, maar ook de architect en de bouwpromotor) kunnen de akoestische effecten van de architecturale en organisatorische keuzes visualiseren en vergelijken.

De modelvorming van de akoestische velden kan worden gevisualiseerd wat resulteert in gekleurde geluidsniveaukaarten die leesbaar zijn zoals een temperatuurkaart in de meteorologie.