ENVIRONMENT ACOUSTICS

De open kantoren

26/08/2019

"Onze activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van informatica vereisen zeer hoge concentratieniveaus. Sinds de wijziging van de werkplekomgeving is een ziekteverzuim met 6 % gedaald"." Indigo International

"Na het uitvoeren van de akoestische aanpassingen die u ons geadviseerd heeft, hebben we een toename van de productiviteit vastgesteld van 5 % tegenover het voorgaande jaar." Energie Bedrijf Amsterdam

 

Een "goed uitgerust" tuinkantoor dynamiseert uw team.

  • Een op een correcte manier ontworpen tuinkantoor bezorgt de equipe een dynamiserende ruimte.
  • De realisatie van een passende akoestiek laat een gemakkelijke communicatie toe op geringe afstand waarbij iedere persoon beschermend wordt tegen geluidsinterrupties afkomstig van de directe buurt.
  • De actuele technieken en de op de markt beschikbare materialen laten het houden van meerdere vergaderingen binnen eenzelfde ruimte toe zonder wederzijdse storing.
  • Een akoestische kwaliteitsomgeving draagt bij tot het welzijn van het personeel en tot zijn motivering.
  • Zijn gunstige effecten evalueren zich objectief in de bedrijfsstatistieken : reductie van de foutenpercentages, vermindering van het afwezigheidspercentage en een lager personeelsverloop, toename van de effectiviteit en de productiviteit van de medewerkers.
  • Indien in de ontwerpfase van een project rekening gehouden wordt met de akoestiek zal blijken dat de akoestische oplossingen niet duurder zijn dan de bouwprincipe- en materiaalkeuzes die worden bewerkstelligd.
  • Een goede en conceptuele aanpak over de totale breedte van het project is meestal de basis van een aantal forse besparingen.
 
Volgende pagina >
U bent hier: Index > Ons Bedrijf - Onze missies > Gedekte sectoren > Tuinkantoren