ENVIRONMENT ACOUSTICS

De flexibele kantoren

26/08/2019

De zorg voor de reductie van de exploitatiekosten van de tertiaire oppervlakken en de toenemende verwachtingen inzake productiviteit en efficiëntie van het personeel brengen met zich mee dat de bedrijven hun bezettingswijze van de ruimte opnieuw gaan bekijken en zelfs de manier van ontwerpen en organiseren van hun activiteiten radicaal gaan veranderen.

Deze nieuwe benaderingen in de manier van werken zijn vandaag mogelijk dankzij de evolutie van de communicatie- en computertechnieken.

Wat ook de gekozen benadering moge zijn, zouden deze nieuwe manieren van werken niet kunnen bestaan en functioneren indien de akoestische aspecten niet zorgvuldig bestudeerd geworden zijn. Het delen van de ruimte, het verlies van de fysische gehechtheid vereisen inderdaad een toenemend concentratie- en vertrouwelijkheidsniveau. Dit alles met begunstiging van de informele communicatie.

Een gedeeltelijke dekking van de akoestische problematiek mondt meestal uit in een aftekening tussen de open rumoerige ruimtes en de inplanting van zogenaamde gesloten “concentratie”cellen, wat op zich enerzijds een bekentenis is van mislukking op het akoestische vlak maar anderzijds ook op de organisatorische en financiële vlakken.

Concrete realisaties tonen aan dat een coherente en globale aanpak van de akoestiek om het even welke manier van werken mogelijk maakt op ieder punt van de ruimte.

Spontane vergaderingen kunnen zo gelijktijdig in een tuinkantoor gehouden worden zonder wederzijdse storing noch belasting van de aangrenzende posten waar taken met concentratie plaatsvinden.

Een ervaring van meerdere decennia in facility management, de actieve deelname aan meerdere realisaties van “Task Related Office” en een systematische dekking van de psychologische aspecten verbonden aan de geluidsproblematiek maken van Environment Acoustics een geprivilegieerde partner in het welslagen van de kantoren van de toekomst.

 
Volgende pagina >
U bent hier: Index > Ons Bedrijf - Onze missies > Gedekte sectoren > Flexibele kantoren