ENVIRONMENT ACOUSTICS

Ons verantwoordelijkheidscharter

13/12/2019

Wij ondertekenen ons intellectueel en financieel engagement tegenover onze klanten. Het declineert zich in 7 punten :

Verwachtingen van de gebruikers
Door middel van een reeks in gangbare taal opgestelde vragen, worden de akoestische behoeften van de gebruikers met de verantwoordelijken afgebakend en uitgedrukt in termen van het comfort, de communicatie, de concentratie en de vertrouwelijkheid.

Vertaling in wetenschappelijke parameters
De behoeften zijn vertaald in wetenschappelijke criteria om geļntegreerd te worden in de akoestische studie van het project.

Acties tegen de laagste kostprijs
De studie van het project gebaseerd op de metingen genomen op de site en/of op de prognoses verkregen door simulatie, mondt uit op een hiėrarchie van aanbevelingen geklasseerd volgens een criterium performances/investering.

Rentabiliteit van de investeringen
Het opsommen van de suggesties, bestemd voor de beslissingsbevoegde personen en de financiėle diensten, gaat gepaard met een evaluatie van de verwachte retour op de investeringen.

Opvolgen van de werf en controle op de site
Indien nodig, wordt de controle van de werken georganiseerd om de uitvoering te verzekeren conform de regels van de kunst en de voorschriften van de akoestische studie. Akoestische eindmetingen worden op aanvraag genomen om het dossier boven de subjectieve appreciatie van de gebruikers te staven.

Beheer van de psychologische aspecten
Omdat ze een integrerend onderdeel van de akoestische problematiek van de tertiaire sector vormen, genieten de psychologische en organisatorische aspecten verbonden aan de wijziging van de werkomgeving van een passende dekking, geconsolideerd door een ruime op het terrein verworven ervaring in facility management.

Waarborg van de resultaten
De adviezen zijn gekoppeld aan een formele waarborg van de resultaten. Environment Acoustics verbindt zich ertoe financieel de kosten te dragen van de niet voorziene bijkomende investeringen die nodig zouden blijken om de aangekondigde objectieven te bereiken.

 
Volgende pagina >
U bent hier: Index > Ons Bedrijf - Onze missies > Verantwoordelijkheidscharter