ENVIRONMENT ACOUSTICS

Hoe werkt een geluidmaskering

26/08/2019

Hoe werkt een geluidmaskeersysteem?

Het principe van geluidmaskering is niet "het opzuigen" van de omgevingsgeluiden maar wel ze minder op het gehoor waarneembaar te maken, door hun dynamiek te reduceren. Daaruit resulteert een impressie van rust die een grote concentratie, zelfs de meest totale vertrouwelijkheid teweegbrengt.

Alle dagen, ervaart u het maskeerprincipe : fontein of waterstraal, golven aan de zee...

Zoals hieronder in de animatiefilm weergegeven, bestaat het geluidmaskeerprincipe uit het uitzenden van een akoestisch spectrum in de te behandelen ruimte, op een wisselvallig niveau dat gelijk is aan het niveau dat er heerst. Het akoestische landschap van de ruimte wordt dan continu, lijkt meer gedempt; elk geluid van een lager niveau zal verdrinken in het uitzendspectrum.

Men moet goed begrijpen dat er geen bijkomende geluidsenergie wordt toegevoegd, maar dat ze gestabiliseerd wordt door de "dalen" van het akoestische landschap op te vullen. Omdat het uitgezonden spectrum geen speciale informatie bevat, wordt het zeer vlug vergeten door de hersenen, die zich geen rekenschap geven van haar aanwezigheid.


Zijn er met een geluidmaskeersysteem risico's voor de gezondheid van de personen?

Talrijke personen beelden zich in dat de installatie van een dergelijk systeem risico's teweegbrengt voor hun gezondheid. Door een aanwezigheid op de Noord-Amerikaanse markt van meer dan 25 jaar, heeft geen enkele wetenschappelijke studie het minste verband kunnen leggen tussen een gezondheidsprobleem en de maskering. Dit is zeer gemakkelijk te verklaren:
- de gebruikte geluidsniveaus zijn zeer laag
- het uitgezonden spectrum is wisselvallig
- de regeling moet zodanig gebeuren dat de positie van de luidsprekers niet kan geïdentificeerd worden

Daarentegen, tonen studies in het algemeen een gunstige invloed van een geluidmaskering aan op de gezondheid van het personeel. Want, dergelijke systemen, als ze van goede kwaliteit en correct geregeld zijn, verminderen op een gevoelige manier de stress, door de installatie van een meer serene werkomgeving.


Quels sont les différents systèmes de masquage sur le marché?

Trois types de systèmes existent: les sytèmes centralisés, et les systèmes décentralisés analogiques et digitaux.
Les trois animations ci-dessous présentent les particularités de réglage de chacun de ces trois types.
 
Appuyez sur le bouton en bas à droite de chacune pour lancer l'animation, puis pour visiter d'autres espaces (bureau fermé, salle de réunion).

Premièrement, le système centralisé.
Un générateur unique est relié à tous les haut-parleurs, et un seul réglage est possible.
On peut donc obtenir un spectre parfaitement réglé en un point de l'espace, mais tous les autres endroits couverts n'obtiendront qu'un réglage médiocre voire mauvais.


 

Ensuite, le système décentralisé analogique.
Chaque unité est réglable en niveau et en contour, indépendament des autres.
Le spectre émis sera satisfaisant en chaque point de l'espace, mais pas parfait car le réglage est limité en finesse.


 

Enfin, le système décentralisé digital.
Chaque unité est réglable en niveau et en contour, indépendament des autres, et avec un niveau de finesse très élevé.


 

 
Volgende pagina >
U bent hier: Index > Geluidmaskering > Hoe werkt het?