ENVIRONMENT ACOUSTICS

De historiek van de maskering

26/08/2019

Het fenomeen van de maskering is door wetenschappers bestudeerd geworden vanaf de jaren 60. Enkele Noord-Amerikaanse bedrijven hebben snel deze research geŽxploiteerd om het principe toe te passen in de open kantoren. Jammerlijk, zijn deze systemen van zeer lage kwaliteit gecommercialiseerd geworden; Het imago van de maskering heeft daaronder fel geleden.

Terwijl het maskeerprincipe gekend en populair is in de Verenigde-Staten en in Canada, blijft het nog vertrouwelijk in Europa. Op ons continent zijn de meeste pogingen van commercialisering op een mislukking uitgelopen, want de Europese markt heeft behoefte aan een meer wetenschappelijkere en weldoordachte benadering.

In deze moeilijke context, heeft Environment Acoustics beslist een geluidmaskeersysteem te importeren dat beantwoordt aan de Europese verwachtingen, en een professionele equipe te vormen om het te installeren.

 
Volgende pagina >
U bent hier: Index > Geluidmaskering > Historiek